Slovenský raj - Sokolia dolina - Závojový vodopád (horný mostík)