Slovenský raj - Prielom Hornádu - Lanová lávka pri Kláštorskej rokline