Havrania skala

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Vyhlásená:
Rozloha: 5,77 ha
Katastrálne územie: Stratená
Okres: Rožňava
Dôvod zriadenia chráneného územia: Územie sa nachádza v južnej časti Slovenského raja, ktorý podľa geomorfologického členenia patrí do celku Spišsko-gemerský kras, do oblasti Slovenského rudohoria. Na geologickej stavbe širšieho okolia Havranej skaly nad Stratenou sa podieľajú mezozoické, prevažne karbonátové horniny spodného triasu až jury. Vlastnú Havraniu skalu budujú stredotriasové wettersteinské vápence (ladin) s mocnosťou 300 - 500 m. Sú to svetlosivé masívne organogénne alebo organodetritické vápence.
      Vlastný vrchol predstavuje úzky hrebeň v smere severo - južnom o dĺžke asi 100 m, ktorý je z východu ohraničený strmou (60-80 stupňov) stenou s rôznymi bralnými formami a skalnými vežami. V stene sa nachádzajú dve jaskyne erozívno - korozívneho typu s dĺžkou 39 a 16 metrov bez kvapľovej výzdoby.
      Zo zoologického hľadiska treba spomenúť výskyt chránených druhov vtákov napr.: pinka obyčajná (Frangilla coelebs), sýkorka uhliarka (Parus ater), červienka obyčajná (Erithacus rubecula) a iné.
      Lesné porasty patria do skupiny lesných typov jedľová bučina (Abieto - Fagetum) a vápencová bučina (Fagetum dealpinum). Lesné porasty sú jednoetážové, v drevinovej skladbe prevláda smrek, s prímesou buka a javora.Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy