Slovenský raj - Spišské Tomášovce - Pri Obecnom úrade